TRANG CHỦ  | Quy chuẩn - Quy phạm - Tiêu chuẩn  | | Thư điện tử  | Liên lạc  | Thông tin triệu hồi XCG |
Giới thiệu
Mô hình tổ chức VR
Văn bản Pháp quy
Chức năng của VR
Ấn phẩm xuất bản
Thông tin chung
Quốc tế
Đường thủy
Đường bộ
Khoa học CN & MT
Thử nghiệm xe cơ giới
Tin IMO
Các lĩnh vực khác
Tàu sông
Tàu biển
Công trình biển
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Xe cơ giới đang lưu hành
Xe cơ giới NK, đóng mới
Thử nghiệm xe cơ giới
Phương tiện đường sắt
Công nghiệp
Khoa học CN & MT
Trung tâm Đào tạo
Tài chính - KHĐT
  Dữ liệu Tàu biển
  Dữ liệu Tàu sông
  PTCG nhập khẩu
  PTCG lắp ráp
  PTCG đang khai thác
  Tài liệu chất lượng
Phòng ban, trung tâm
Chi cục, chi nhánh
Trung tâm đăng kiểm
Hình ảnh ĐKVN
Tin An toàn giao thông
Văn bản pháp lý
Kiến thức - Kinh nghiệm
Tin IMO Thứ sáu, 25/05/2018

IMO thông qua Hệ thống thu thập dữ liệu về tiêu thụ dầu nhiên liệu của tàu

(Ngày đưa tin: 18/01/2017)

Bắt đầu từ ngày 01/01/2019, mỗi tàu có tổng dung tích từ 5.000 trở lên phải thu thập dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu của tàu theo phương pháp được nêu trong Kế hoạch quản lý hiệu quả năng lượng tàu (SEEMP).

Tại khóa họp thứ 70 (tháng 11/2016), Ủy ban bảo vệ môi trường biển (MEPC) của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã thông qua Nghị quyết MEPC.278(70) về sửa đổi, bổ sung đối với Phụ lục VI “Quy định về ngăn ngừa ô nhiễm không khí từ tàu” của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra (MARPOL) quy định bắt buộc việc áp dụng Hệ thống thu thập dữ liệu về tiêu thụ dầu nhiên liệu của tàu. Sửa đổi, bổ sung này dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/3/2018 bao gồm Quy định 22A về thu thập và báo cáo dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu của tàu.


Ảnh: IMO vừa thông qua Hệ thống thu thập dữ liệu về tiêu thụ dầu nhiên liệu của tàu

Theo quy định nói trên, bắt đầu từ ngày 01/01/2019, mỗi tàu có tổng dung tích từ 5.000 trở lên phải thu thập dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu của tàu theo phương pháp được nêu trong Kế hoạch quản lý hiệu quả năng lượng tàu (SEEMP). Để phục vụ cho công việc này, vào ngày 31/12/2018, cơ quan có thẩm quyền của quốc gia tàu mang cờ quốc tịch phải xác nhận SEEMP của tàu bao gồm mô tả về phương pháp được sử dụng để thu thập dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu và quá trình được sử dụng để báo cáo dữ liệu lên cơ quan có thẩm quyền của quốc gia tàu mang cờ quốc tịch. Vào thời điểm kết thúc năm, công ty quản lý tàu phải tổng hợp dữ liệu thu thập cho năm đó.

Trong thời gian 3 tháng sau ngày kết thúc năm, công ty quản lý tàu phải báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền của quốc gia tàu mang cờ quốc tịch trị số tổng hợp dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu của năm đó thông qua phương tiện trao đổi thông tin điện tử và sử dụng mẫu báo cáo được tiêu chuẩn hóa theo quy định của IMO.

Sau khi nhận được dữ liệu báo cáo của công ty quản lý tàu, cơ quan có thẩm quyền của quốc gia tàu mang cờ quốc tịch phải xác nhận dữ liệu là phù hợp với Quy định 22A và cấp cho tàu Bản công bố phù hợp (Statement of Compliance) không muộn hơn 5 tháng tính từ ngày 01 tháng 01 của năm. Bản công bố phù hợp có hiệu lực cho năm mà bản công bố này được cấp và 5 tháng đầu năm của năm kế tiếp, và sẽ được các chính quyền cảng nơi tàu ghé vào kiểm tra.

Trong thời gian 1 tháng sau khi Bản công bố phù hợp được cấp cho tàu, cơ quan có thẩm quyền của quốc gia tàu mang cờ quốc tịch phải chuyển dữ liệu báo cáo đến Cơ sở dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu của IMO thông qua phương tiện trao đổi thông tin điện tử và sử dụng mẫu báo cáo được tiêu chuẩn hóa theo quy định của IMO.

Dựa trên dữ liệu báo cáo được chuyển đến Cơ sở dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu của IMO, Tổng thư ký IMO phải xây dựng báo cáo hàng năm về các dữ liệu thu thập được để trình cho Ủy ban Bảo vệ môi trường biển.

Thông tin chuyển đến Cơ sở dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu của IMO bao gồm: Nhận biết tàu (Số IMO); Thời gian của năm dữ liệu được chuyển (ngày bắt đầu, ngày kết thúc); Các đặc điểm kỹ thuật của tàu (Kiểu tàu, GT, NT, DWT, Công suất (định mức) của các máy chính và các máy phụ kiểu động cơ đốt trong pittông trên 130 kW; Chỉ số hiệu quả năng lượng (EEDI), nếu áp dụng; Cấp đi băng, nếu áp dụng; Tiêu thụ nhiên liệu và phương pháp sử dụng để thu thập dữ liệu tiêu thụ nhiên liệu; Khoản cách hành trình; Số giờ tàu hành trình.

Việc thực hiện Hệ thống thu thập dữ liệu về tiêu thụ dầu nhiên liệu của tàu theo quy định với của IMO rất phức tạp và mới đối với đội tàu biển Việt Nam, do đó, các công ty vận tải biển cần khẩn trương nghiên cứu để quyết định phương pháp thu thập dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu phù hợp nhất đối từng tàu và sửa đổi, bổ sung SEEMP của mỗi tàu cho phù hợp.

Cũng tại khóa họp thứ 70, MEPC đã thông qua Nghị quyết 282(70) “Hướng dẫn năm 2016 về xây dựng Kế hoạch quản lý hiệu quả năng lượng tàu (SEEMP)”, bổ sung hướng dẫn lựa chọn phương pháp thu thập dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu của tàu. Hướng dẫn này thay thế hướng dẫn tương ứng được MEPC thông qua năm 2012 theo Nghị quyết MEPC.213(63).

Hiện tại, IMO đang xây dựng dự thảo Hướng dẫn về quy trình thẩm tra dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu của tàu nhằm mục đích trợ giúp cơ quan có thẩm quyền của quốc gia tàu mang cờ quốc tịch thẩm tra dữ liệu báo cáo và cấp Bản công bố phù hợp. Dự kiến, dự thảo này sẽ được MEPC thông qua tại khoa họp thứ 71 được tổ chức trong tháng 5 năm 2017.

Vũ Hải, VR

<< Trở về
Các tin đã đưa:
 Ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu biển, chất thải phát sinh do hàng hải    (21/12/16)
 IMO công bố Công ước BWM có hiệu lực từ ngày 08/9/2017    (09/09/16)
 Chiến dịch kiểm tra tập trung năm 2016 của các chính quyền cảng trên thế giới    (09/08/16)
 Ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu biển và chất thải phát sinh do hàng hải    (28/07/16)
 “Polar Code” sửa đổi thêm các quy định bổ sung của Phụ lục V MARPOL    (15/07/16)
 Tuyên truyền phổ biến công ước, nghị quyết và một số quy định mới của IMO    (23/06/16)
 Sửa đổi, bổ sung năm 2014 của MLC sẽ có hiệu lực từ ngày 18/01/2017    (03/06/16)
 IMO xác nhận sự phù hợp của Quy phạm đóng tàu với Tiểu chuẩn đóng tàu dựa trên mục tiêu    (02/06/16)
 Tổ chức Hàng hải quốc tế tiếp tục hành động đối phó với biến đổi khí hậu    (06/05/16)
 Công ước AFS sẽ có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 27/02/2016    (07/01/16)
Download English
PT hết niên hạn SD
Thông báo kỹ thuật TB
DS chứng chỉ chất lượng XCG nhập khẩu bị thất lạc
Thông báo của TTTH

Trung tâm VRQC

Trung tâm chứng nhân chất lượng

Phòng VAQ

Kiểm tra chất lượng xe cơ giới

Trung tâm VMTC

Thử nghiệm xe cơ giới

Công trình Biển

Công trình biển

Công nghiệp

Kiểm tra, chứng nhận vật liệu,thiết bị

Danh mục SPCN được CN

Danh mục SPCN được công nhận

DS tàu lưu giữ năm 2014

Danh sách tàu bị lưu giữ PSC năm 2014

Đào tạo chứng chỉ SSO

Chứng chỉ SSO

                                                 © 2008 Bản quyền thuộc về Cục Đăng kiểm Việt Nam

                                                                     Trụ sở chính: 18 Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
                            Điện thoại: (84)04.37684719 - 37684716   Fax: (84)04.37684779 - 37684727   Email: vr-id@vr.org.vn   Website:http://www.vr.org.vn
                           Tổng biên tập trang Web: Trần Kỳ Hình    
Số lượt truy cập
16777217
Trang chủ   | Góp ý, trả lời   | Sơ đồ Web site   | Thư điện tử   | Liên lạc