TRANG CHỦ  | Quy chuẩn - Quy phạm - Tiêu chuẩn  | | Thư điện tử  | Liên lạc  | Thông tin triệu hồi XCG |
Giới thiệu
Mô hình tổ chức VR
Văn bản Pháp quy
Chức năng của VR
Ấn phẩm xuất bản
Thông tin chung
Quốc tế
Đường thủy
Đường bộ
Khoa học CN & MT
Thử nghiệm xe cơ giới
Tin IMO
Các lĩnh vực khác
Tàu sông
Tàu biển
Công trình biển
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Xe cơ giới đang lưu hành
Xe cơ giới NK, đóng mới
Thử nghiệm xe cơ giới
Phương tiện đường sắt
Công nghiệp
Khoa học CN & MT
Trung tâm Đào tạo
Tài chính - KHĐT
  Dữ liệu Tàu biển
  Dữ liệu Tàu sông
  PTCG nhập khẩu
  PTCG lắp ráp
  PTCG đang khai thác
  Tài liệu chất lượng
Phòng ban, trung tâm
Chi cục, chi nhánh
Trung tâm đăng kiểm
Hình ảnh ĐKVN
Tin An toàn giao thông
Văn bản pháp lý
Kiến thức - Kinh nghiệm
Tin IMO Thứ sáu, 25/05/2018

Phổ biến nội dung Công ước quốc tế và pháp luật VN về các quyền dân sự, chính trị năm 2017

(Ngày đưa tin: 17/05/2017)

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 4651/BGTVT-PC gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về việc hướng dẫn thực hiện Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2017.


Ảnh: Công ước Liên hợp quốc (minh họa)

Theo đó, ngày 28/3/2017, Bộ Tư pháp có Văn bản số 1007/BTP-PBGDPL về việc hướng dẫn thực hiện Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2017, theo đó, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 452/QĐ-BTP ngày 11/3/2015 phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020”.

Để hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra trong Đề án, Bộ Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong năm 2017 tập trung tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung quy định tại Mục 2 Phần II của Đề án, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến các nội dung Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định tại Hiến pháp năm 2013 và các bộ luật, luật, pháp lệnh mới được ban hành hoặc có hiệu lực năm 2016, 2017 như Bộ luật Dân sự; Bộ luật Tố tụng dân sự; Luật Tố tụng hành chính; Luật Căn cước công dân; Luật Tiếp cận công dân; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Báo chí; Luật Trẻ em; Luật An toàn thông tin mạng và các văn bản pháp luật khác có quy định về quyền dân sự, chính trị của công dân; thông tin về tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị tại cơ quan, đơn vị mình.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị mình để chủ động lựa chọn hình thức tuyên truyền cho phù hợp nhằm bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Trong đó tập trung vào các hình thức tuyên truyền, phổ biến như: Tổ chức hội nghị giới thiệu, phổ biến pháp luật; phát hành tờ gấp, treo băng rôn, pa nô, áp phích; phổ biến, quán triệt tại các buổi sinh hoạt đảng, đoàn thể, họp cơ quan, đơn vị; tăng cường các hoạt động đối thoại giữa các cơ quan quản lý với người dân, doanh nghiệp...

Các hoạt động cần tập trung thực hiện gồm: Tổ chức cung cấp thông tin, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức và viên chức; Tăng cường thông tin, phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng. Báo Giao thông, Tạp chí Giao thông vận tải có trách nhiệm tăng cường thời lượng, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật và việc thực hiện pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên báo, tạp chí ngành. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm kịp thời đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử các quy định pháp luật về quyền dân sự, chính trị trong phạm vi, lĩnh vực mình quản lý.

Đồng thời, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức, phóng viên, biên tập viên, giáo viên.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị mình để tổ chức triển khai thực hiện Đề án. Báo cáo kết quả thực hiện Đề án gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Pháp chế, email: thuyle@mt.gov.vn) trước ngày 10 tháng 11 năm 2017 để tổng hợp, báo cáo.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.

VR, mt.gov.vn

<< Trở về
Các tin đã đưa:
 IMO thông qua Hệ thống thu thập dữ liệu về tiêu thụ dầu nhiên liệu của tàu    (18/01/17)
 Ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu biển, chất thải phát sinh do hàng hải    (21/12/16)
 IMO công bố Công ước BWM có hiệu lực từ ngày 08/9/2017    (09/09/16)
 Chiến dịch kiểm tra tập trung năm 2016 của các chính quyền cảng trên thế giới    (09/08/16)
 Ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu biển và chất thải phát sinh do hàng hải    (28/07/16)
 “Polar Code” sửa đổi thêm các quy định bổ sung của Phụ lục V MARPOL    (15/07/16)
 Tuyên truyền phổ biến công ước, nghị quyết và một số quy định mới của IMO    (23/06/16)
 Sửa đổi, bổ sung năm 2014 của MLC sẽ có hiệu lực từ ngày 18/01/2017    (03/06/16)
 IMO xác nhận sự phù hợp của Quy phạm đóng tàu với Tiểu chuẩn đóng tàu dựa trên mục tiêu    (02/06/16)
 Tổ chức Hàng hải quốc tế tiếp tục hành động đối phó với biến đổi khí hậu    (06/05/16)
Download English
PT hết niên hạn SD
Thông báo kỹ thuật TB
DS chứng chỉ chất lượng XCG nhập khẩu bị thất lạc
Thông báo của TTTH

Trung tâm VRQC

Trung tâm chứng nhân chất lượng

Phòng VAQ

Kiểm tra chất lượng xe cơ giới

Trung tâm VMTC

Thử nghiệm xe cơ giới

Công trình Biển

Công trình biển

Công nghiệp

Kiểm tra, chứng nhận vật liệu,thiết bị

Danh mục SPCN được CN

Danh mục SPCN được công nhận

DS tàu lưu giữ năm 2014

Danh sách tàu bị lưu giữ PSC năm 2014

Đào tạo chứng chỉ SSO

Chứng chỉ SSO

                                                 © 2008 Bản quyền thuộc về Cục Đăng kiểm Việt Nam

                                                                     Trụ sở chính: 18 Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
                            Điện thoại: (84)04.37684719 - 37684716   Fax: (84)04.37684779 - 37684727   Email: vr-id@vr.org.vn   Website:http://www.vr.org.vn
                           Tổng biên tập trang Web: Trần Kỳ Hình    
Số lượt truy cập
16777217
Trang chủ   | Góp ý, trả lời   | Sơ đồ Web site   | Thư điện tử   | Liên lạc