TRANG CHỦ  | Quy chuẩn - Quy phạm - Tiêu chuẩn  | | Thư điện tử  | Liên lạc  | Thông tin triệu hồi XCG |
Giới thiệu
Mô hình tổ chức VR
Văn bản Pháp quy
Chức năng của VR
Ấn phẩm xuất bản
Thông tin chung
Quốc tế
Đường thủy
Đường bộ
Khoa học CN & MT
Thử nghiệm xe cơ giới
Tin IMO
Các lĩnh vực khác
Tàu sông
Tàu biển
Công trình biển
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Xe cơ giới đang lưu hành
Xe cơ giới NK, đóng mới
Thử nghiệm xe cơ giới
Phương tiện đường sắt
Công nghiệp
Khoa học CN & MT
Trung tâm Đào tạo
Tài chính - KHĐT
  Dữ liệu Tàu biển
  Dữ liệu Tàu sông
  PTCG nhập khẩu
  PTCG lắp ráp
  PTCG đang khai thác
  Tài liệu chất lượng
Phòng ban, trung tâm
Chi cục, chi nhánh
Trung tâm đăng kiểm
Hình ảnh ĐKVN
Tin An toàn giao thông
Văn bản pháp lý
Kiến thức - Kinh nghiệm
Tin Đường bộ Thứ sáu, 25/05/2018

Quốc hội thông qua Luật Đường sắt (sửa đổi)

(Ngày đưa tin: 16/06/2017)

Với hơn 80% tổng số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Dự án Luật Đường sắt (sửa đổi).


Ảnh: Tỷ lệ ĐBQH biểu quyết thông qua Luật Đường sắt (sửa đổi)

Chiều ngày 16/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Dự án Luật Đường sắt (sửa đổi). Với 397/403 ĐBQH biểu quyết tán thành (chiếm 80.86% tổng số ĐBQH), Quốc hội chính thức thông qua Luật Đường sắt (sửa đổi).

Không quy định cứng tỷ lệ đầu tư cho đường sắt

Trước đó, trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, công nghệ & môi trường Phan Xuân Dũng đề cập đến Điều 5 của Dự án Luật về chính sách phát triển đường sắt.

Theo đó, có ý kiến ĐBQH đề nghị quy định cụ thể tỷ trọng đầu tư tối thiểu trong tổng vốn đầu tư cho ngành GTVT để phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt. Đề nghị ấn định tỉ lệ này tối thiểu là 35%.

Đánh giá đây là ý kiến rất tâm huyết nhằm tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho lĩnh vực GTVT đường sắt để giữ vai trò chủ đạo trong hệ thống GTVT, tuy nhiên, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) cho rằng nếu quy định cứng về tỷ trọng đầu tư cho lĩnh vực đường sắt trong tổng vốn đầu tư cho ngành GTVT sẽ khó khả thi trong thực tế. Vì việc phân bổ nguồn vốn cho các phương thức vận tải cần phải đảm bảo tính linh hoạt, đáp ứng yêu cầu phát triển của từng thời kỳ và đảm bảo tính hiệu quả trong việc sử dụng vốn, đồng thời quy định như vậy cũng không phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Về ý kiến đề nghị bỏ ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp kinh doanh trong hoạt động đường sắt, vì như vậy có thể tạo sự bất bình đẳng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Chủ nhiệm Phan Xuân Dũng cho biết quan điểm của Uỷ ban TVQH, do đường sắt là một lĩnh vực rất đặc thù, đầu tư rất lớn, việc thu lại nguồn vốn rất chậm. Vì vậy, xin đề nghị Quốc hội cho giữ nội dung về ưu đãi như Dự thảo Luật để tạo đột phá về các nguồn lực đầu tư, thu hút các doanh nghiệp tập trung nguồn lực để phát triển đường sắt, trên thực tế rất nhiều nước có chính sách tương tự.

Nhằm bảo đảm tính cạnh tranh bình đẳng theo cơ chế thị trường, tránh độc quyền trong kinh doanh đường sắt, Uỷ ban TVQH cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ GTVT tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, giám sát, kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; không để thất thoát, lãng phí vốn, tài sản nhà nước; tách bạch, phân định rõ chức năng quản lý nhà nước đối với mọi loại hình doanh nghiệp. Theo đó, kế hoạch đổi mới hoạt động kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt đã được xác định với một lộ trình khoa học, thận trọng nhưng quyết liệt. Mặt khác, doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt không thuộc danh mục nhà nước đầu tư vốn; lộ trình thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp này thực tế đã và đang triển khai thực hiện.

Chưa chuyển hoàn toàn cơ chế từ phí sang giá

Góp ý vào Dự án Luật đường sắt (sửa đổi), một số ĐBQH đề nghị cần phải hướng tới để đưa ngành Đường sắt theo cơ chế thị trường chính là chuyển cơ chế từ phí sang giá. Đồng tình với quan điểm này, nhưng Uỷ ban TVQH cho rằng việc chuyển từ cơ chế phí sang giá cần phải có thời gian. Hiện nay ở nước ta, kết cấu hạ tầng đường sắt còn rất lạc hậu, chi phí vận hành đường sắt rất cao là nguyên nhân chính làm suy giảm năng lực cạnh tranh dịch vụ vận tải đường sắt so với các phương thức vận tải khác. Nhà nước đang áp dụng cơ chế phí từ doanh thu vận tải đường sắt khi sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt do Nhà nước đầu tư.

Việc chuyển từ cơ chế phí sang cơ chế giá để thu hút đầu tư kinh doanh thông qua các phương thức cho thuê hoặc chuyển nhượng quyền khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt. Bên cạnh đó, vẫn cần áp dụng cơ chế phí như hiện nay để duy trì ổn định hoạt động, tránh có những tác động tiêu cực không cần thiết cho ngành Đường sắt; đồng thời định hướng mở cho các thành phần kinh tế khác tham gia đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt theo cơ chế thị trường. Do vậy, Dự thảo Luật đã đưa ra 2 cơ chế phí và giá là phù hợp với thực trạng của doanh nghiệp kinh doanh đường sắt hiện nay và cả trong một số năm sắp tới. Khi điều kiện cho phép sẽ chuyển hoàn toàn sang giá.

Về ý kiến ĐBQH cho rằng, không nhất thiết phải thiết kế riêng một Chương về đường sắt tốc độ cao, Chủ nhiệm Phan Xuân Dũng giải thích thêm: Trong Dự thảo Luật từ Chương I đến Chương VI quy định áp dụng cho tất cả các loại hình đường sắt, trong đó có đường sắt tốc độ cao. Chương VIII về đường sắt tốc độ cao quy định những nội dung đặc thù riêng khác với loại hình đường sắt thông thường; vì đường sắt tốc độ cao là loại hình đường sắt tiên tiến, hiện đại, đòi hỏi yêu cầu đối với KCHTĐS phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, an toàn nghiêm ngặt.

Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ & Môi trường cho biết, Dự thảo Luật Đường sắt (sửa đổi) sau khi tiếp thu chỉnh lý trình Quốc hội thông qua có 87 điều, 10 chương; giảm 8 điều, tăng 1 chương so với Dự thảo Luật Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai.

Dự án Luật đường sắt (sửa đổi) sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/7/2018.

TH, BGT

<< Trở về
Các tin đã đưa:
 Doanh nghiệp nên chủ động thử khí thải ôtô chạy bằng diezen    (16/06/17)
 Kiểm toán Chuyên đề quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ năm 2015-2016    (14/06/17)
 Cần cụ thể hóa chính sách phát triển xe hybrid ở Việt Nam    (01/06/17)
 Chỉ Việt Nam mới có kiểu xe tải “bánh thụt, bánh thò”?    (01/06/17)
 Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa: Đường sắt đang rất lạc hậu    (30/05/17)
 Tuyên Quang: Kiên quyết không đăng kiểm phương tiện chưa nộp phạt    (29/05/17)
 Luật mới tạo đột phá phát triển đường sắt    (29/05/17)
 Đề xuất điều kiện kinh doanh sản xuất, nhập khẩu ô tô    (26/05/17)
 Hội thảo về Chính sách đường sắt Việt Nam – Hàn Quốc: Cải thiện tốc độ của đường sắt Việt Nam    (25/05/17)
 Quý I, thu phí sử dụng đường bộ đạt 26,09% kế hoạch thu cả năm 2017    (17/05/17)
Download English
PT hết niên hạn SD
Thông báo kỹ thuật TB
DS chứng chỉ chất lượng XCG nhập khẩu bị thất lạc
Thông báo của TTTH

Trung tâm VRQC

Trung tâm chứng nhân chất lượng

Phòng VAQ

Kiểm tra chất lượng xe cơ giới

Trung tâm VMTC

Thử nghiệm xe cơ giới

Công trình Biển

Công trình biển

Công nghiệp

Kiểm tra, chứng nhận vật liệu,thiết bị

Danh mục SPCN được CN

Danh mục SPCN được công nhận

DS tàu lưu giữ năm 2014

Danh sách tàu bị lưu giữ PSC năm 2014

Đào tạo chứng chỉ SSO

Chứng chỉ SSO

                                                 © 2008 Bản quyền thuộc về Cục Đăng kiểm Việt Nam

                                                                     Trụ sở chính: 18 Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
                            Điện thoại: (84)04.37684719 - 37684716   Fax: (84)04.37684779 - 37684727   Email: vr-id@vr.org.vn   Website:http://www.vr.org.vn
                           Tổng biên tập trang Web: Trần Kỳ Hình    
Số lượt truy cập
16777217
Trang chủ   | Góp ý, trả lời   | Sơ đồ Web site   | Thư điện tử   | Liên lạc